Δελτίο Τύπου 15-01-2024

Αναμένοντας το προς ψήφιση κείμενο του Νομοσχεδίου για την Απλή Χρήση Αιγιαλού και Παραλίας, συνοψίζουμε τις αδιαπραγμάτευτες βασικές αρχές που μάς οδήγησαν στις καλοκαιρινές μας πρωτοβουλίες

Reclaim the Beach

Προτάσεις για αλλαγές στη νομοθεσία – 06-01-2024

Προτάσεις για αλλαγές στη νομοθεσία που διέπει την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και την συνεπή εφαρμογή της.